Клиенти

Клиенти

ОБЕКТ Инвеститор / Клиент ПРОДУКТ / ВИД РАБОТИ
1. Светофарни кръстовища
гр. Варна – 79броя, координатори и диспечерски компютър
1995 – 2012 г
Община Варна
ОП “АСРУД” “Елит-Пътна сигнализация” ООД Варна
Проект, изработка и внедряване на контролери. Модернизация на автоматизираната система за управление и регулиране на движението в гр. Варна с използване на GPRSвръзки.
LED светофарни секции и обратни броячи
2. Светофарни кръстовища
гр. София – 334броя
2003 – 2013 г
Диспечерски програми
Община София – и “Пътностроителна техника” ЕАД Изработка и внедряване на контролери за управление, светодиодни обратни броячи и др.
Система за контрол и наблюдение на светофарните системи.
Концесия за поддръжка и реконструкция на светофарни уредби
3. Светофарни кръстовища
гр. Пловдив – 12броя
2009 – 2012 г
Община Пловдив
и ”МС ХОЛД” ООД
Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции
4. Светофарни кръстовища
гр. Бургас- 29 броя
2006 – 2012 г
Община Бургас
и ”Трейс Бургас” ЕООД
Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции и обратни броячи
5. Светофарни кръстовища
гр. Шумен- 12 броя
1995 – 2012 г
Община Шумен
и ”Макап РУД” ЕООД
Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции и обратни броячи
6. Светофарни кръстовища
гр. Добрич- 17 броя
1999 – 2008 г
Община Добрич Изработка и внедряване на контролери за управление,
координатор и система за наблюдение и контрол
7. Светофарни кръстовища
гр. Хасково- 11 броя
1996 – 2009 г
Община Хасково Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции и обратни броячи
8. Светофарни кръстовища
гр. Стара Загора – 24 броя
2005 – 2009г
Община Стара Загора и “Бултранс” ООД Изработка и внедряване на контролери за управлениеи
GPRS система за наблюдение и контрол,
LED светофарни секции и обратни броячи
9. Светофарни кръстовища
гр. Пазарджик – 9броя
1999– 2007г
Община Пазарджик Изработка и внедряване на контролери за управлениеи
система за наблюдение и контрол
10. Светофарни кръстовища
гр. Благоевград – 3броя
Община Благоевград Изработка и внедряване на контролери за управление
11. Светофарни кръстовища
гр. Перник – 5 броя
2003– 2008г
Община Перник Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции и обратни броячи
12. Светофарни кръстовища
гр. Казанлък – 7броя
1995– 2008г
Община Казанлък Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции и обратни броячи
13. Светофарни кръстовища
гр. Несебър, Слънчев бряг, Обзор, Равда, Ямбол и др. – 9броя
до 2012г
Общините и “Елит-Пътна сигнализация” ООД Варна Изработка и внедряване на контролери за управление,
LED светофарни секции и обратни броячи
13. Летища: София,Пловдив, Варна, Бургас, Горна Оряховица ДП “РВД” София Проектиране, изработка и внедряване на специализирани микропроцесорни системи за дистанционно управление на светотехниката и контрол на енергийните системи на летищата,
система за индивидуален контрол на лампите от светотехническата система