За нас

Фирма “Транспортни системи” ООД

Фирма “Транспортни системи” е регистрирана през 1995г. като продължение на фирма “ТР Систем” и “Лаборатория по управление на автомобилния транспорт” към ЦНИКА /Централен Научно-изследователски Институт по Комплексна Автоматизация”/

транспортни системифилиал Пловдив, където специалистите на “Транспортни системи” са били основно конструкторско ядро и са участвали в разработката и внедряването на повече от 120 броя контролери за управление на светофарни уредби. Специалистите на фирмата са автори на две изобретения, които са заложени в последните изделия – контролерите МТК-64.

ISO 9001:2008 No :QS-3699 HH

Фирма “Транспортни системи” ООД работи в следните направления:

    • Проектиране, изработка и внедряване на микропроцесорни контролери за светофарни уредби, светодиодни светофарни секции,светодиодни пътни указатели-(обратни броячи и други), Автоматизирани Системи за Регулиране и Управление на Движението (АСРУД).
 
транспортни системи
 
транспортни системи
  • Проектиране, изработка и внедряване на Системи за дистанционно управление и контрол на летищни светотехнически ситеми и микропроцесорни регулатори за управление на светотехнически системи.
 
транспортни системи
транспортни системи
  • Проектиране, изработка и внедряване на микропроцесорни устройства и системи за събиране и обработка параметрите за автомобилното движение по националната пътна мрежа.
 

транспортни системи и технологии